Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD v/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 4530/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu hướng dẫn thực hiện thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Xem văn bản Xem Online
Tải về