Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 4529/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Xem văn bản Xem Online
Tải về