Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, hướng dẫn thực hiện thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017