KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Lượt xem:

...
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2019-2020

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
Lễ khai giảng năm học 2019-2020 trường THCS Ngô Quyền

Lễ khai giảng năm học 2019-2020 trường THCS Ngô Quyền

Lượt xem:

...
Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 thông tư ban hành qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 thông tư ban hành qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:

BO GIA0 DVC VA DA° TAO SLe0 /2018/TT-BGDDT CQNG HOA x ‘A HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap – Tir do – Hanh phtic Ha N -0i, ngay,24thange !lam 2018 THONG TU. Ban hanh quy dinh chuAn nghe nghiep giao vien co’ so’ giao dye Wit, thong Can al’ Nghi dinh so 69/2017/ND-CP ngay 25 thcing 5 nam 2017 cUa Chinh phi quy dinh chic nang, nhiem vu,... ...
Trường THCS Ngô Quyền đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia theo QĐ số: 3354/QĐ-UBND, ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia

Trường THCS Ngô Quyền đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia theo QĐ số: 3354/QĐ-UBND, ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019 Thời gian: ngày 15 tháng 01 năm 2019   NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN A.PHẦN I: LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA   1.  VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG: Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các... ...
Tổng kết cụm chuyên môn số 3 năm học 2018-2019

Tổng kết cụm chuyên môn số 3 năm học 2018-2019

Lượt xem:

         Ngày 5/4/2019 cụm chuyên môn số 3 đã tổng kết cụm chuyên môn.Trong năm học 2018-2019 cụm đã tổ chức 04 đợt với 08 chuyên đề ở 08 môn học tại 04 trường THCS, có 120 thầy cô tham dự với 40 ý kiến góp ý đa số đều thống nhất với nội dung chuyên đề, các tiết dạy chuyên đề được chuẩn bị tốt, khoa học, đáp... ...
Trường THCS Ngô Quyền đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo QĐ số 3354/QĐ-UBND, ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Trường THCS Ngô Quyền đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo QĐ số 3354/QĐ-UBND, ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Lượt xem:

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019 Thời gian: ngày 15 tháng 01 năm 2019   NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN A.PHẦN I: LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA   1.  VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG: Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các... ...
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và  tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma... ...
Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Lượt xem:

Tối 12-11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên toàn quốc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung... ...
Bộ GDĐT luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các cơ quan báo chí

Bộ GDĐT luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các cơ quan báo chí

Lượt xem:

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016) tổ chức chiều 17/6 tại cơ quan Bộ.   Dành thời gian tới dự buổi gặp gỡ trước một cuộc họp quan trọng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn... ...
Trang 1 / 212 »