Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT T.X BUÔN HỒ TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN   Số: 05/KH-NQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc   Cư Bao, ngày 14 tháng 10 năm 2018   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019   Căn cứ Công văn số 193/PGDĐT-THCS, ngày 20/09/2018 của Phòng GD&ĐT Thị xã Buôn Hồ. Về việc hướng dẫn... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...