Lễ tri ân và ra trường học sinh khối 9 niên khóa 2014-2018. Ban đại diện cha mẹ học sinh khối 9 và lãnh đạo nhà trường

Lượt xem: