Nguyễn Tá Hùng
 • Nguyễn Tá Hùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0913765076
 • tahung563678@gmail.com
 • Nơi công tác: Trường THCS Ngô Quyền
Huỳnh Đức Nguyên
 • Huỳnh Đức Nguyên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0982487072
 • huynhnguyen6211@gmail.com
 • Nơi công tác: Trường THCS Ngô Quyền
Trần Văn Thanh
 • Trần Văn Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0974564979
 • thanhha2014nq@gmail.com
 • Nơicông tác: trường THCS Ngô Quyền