BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

Lượt xem:

Đọc bài viết

CĐGD THỊ XÃ BUÔN HỒ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐCS  THCS  NGÔ QUYỀN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 

                                                                     Cư Bao, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

KHÓA III – NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

Đại hội CĐCS  Trường THCS Ngô Quyền Khoá III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bầu BCH Công đoàn gồm 05 đồng chí.

  1. Đ/C : Nguyễn Dư Ngọc :  Chủ tịch CĐ
  2. Đ/C : Nguyễn Trường Sơn :  Phó Chủ tịch
  3. Đ/C Hoàng Anh Tú: Uỷ viên – CN UBKT
  4. Đ/C: Hồ Thị Tiếp:  Ủy viên- Trưởng ban nữ công
  5. Đ/C: Phạm thị Mỹ Châu: Ủy viên- phụ trách phong trào

Tháng 8 năm 2015 đ/c Hoàng Anh Tú  chuyển công tác, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng được bầu bổ sung vào BCH Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH chúng tôi đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng Nghị quyết của ĐH CĐCS đặc biệt là các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn nhà trường ngày càng vững mạnh.

  1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

 1/ Thuận lợi

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của CĐGD TX Buôn Hồ cùng Chi bộ trường THCS Ngô Quyền.

Được sự ủng hộ và quan tâm giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể, cùng với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của mỗi một đoàn viên trong Công đoàn.

Các đ/c trong BCH là những người có năng lực công tác công đoàn, tất cả đều nhiệt tình, năng nổ, có ý thức trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn vững vàng. Phẩm chất chính trị kiên định. Có đạo đức, tư cách lối sống trong sáng lành mạnh. Luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

 2/ Khó khăn

Các thành viên trong BCH CĐ là những người chưa qua đào tạo nghiệp vụ công tác công đoàn, nhân sự BCH có sự thay đổi nhiều nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó mỗi đ/c còn phải kiêm nhiệm nhiều việc, trong khi công tác công đoàn rất đa dạng, phức tạp đòi hỏi người CB công đoàn phải có năng lực, tâm huyết và dành  nhiều thời gian, và cần có cơ bản nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Tài chính công đoàn hạn hẹp nên việc điều tiết chi cho các hoạt động thi đua, khen thưởng chưa đủ và chưa thực sự  thu hút được đoàn viên. Chưa xứng đáng với những thành tích mà cá nhân và tập thể Công đoàn đáng được hưởng.

Nhà trường có số lượng CĐV đông, địa bàn cư trú rộng, trường học 2 buổi nên chế độ sinh hoạt của công đoàn chưa đảm bảo, còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn. Việc thăm hỏi động viên ốm đau đôi lúc chưa kịp thời.

  1. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM
  2. Ưu điểm:

Đội ngũ BCH đoàn kết, nhiệt tình, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, bám sát nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát qui trình chỉ đạo của CĐGD thị xã, nghiêm túc chấp hành sự lãnh  đạo của Chi bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, năm kịp thời, bám sát với thực tế công tác của đơn vị. Mở đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kì.

Làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, tổ chức các hoạt động trong nhà trường đạt kết quả cao. Thực hiện tốt công tác dân chủ hóa trong trường học, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giải quyết kịp thời những vướng mắc của đoàn viên.

Cùng với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên như: Tham gia xét hết thời gian tập sự, nâng lương định kì, nâng lương trước thời hạn, chế độ nghỉ phép…đảm bảo chế độ cho cán bộ đoàn viên. Tổ chức thăm hỏi, động viên những đoàn viên ốm đau, hoạn nạn, hiếu hỉ về tinh thần cũng như vật chất theo chế độ qui định.

Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn theo đúng qui định, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo và thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tổ chức tốt các hoạt động bề nổi như: văn nghệ, thể thao, tọa đàm; tham gia các hội thi đạt kết quả cao.

  1. Khuyết điểm

Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh theo yêu cầu đổi mới đã được BCH Công đoàn quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra do năng lực và thời gian dành cho hoạt động của BCH còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, nhất là giáo dục về chính sách dân số nên vẫn có CĐV sinh con thứ 3 ảnh hưởng đến thi đua của tập thể.

BCH công đoàn hoạt động kiêm nhiệm nên việc triền khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn, hoạt động phong trào, bề nổi đôi lúc còn mang tính thời vụ.

Trên đây là những ưu khuyết điểm chính của BCH Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Quyền trong việc chỉ đạo thực hiện công tác hoạt động công đoàn trong nhiệm kì qua. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, BCH xin kiểm điểm trước Đại hội. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm của mình trước Đại hội, kính mong Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH mới có đủ năng lực, trí tuệ, nhiệt tình công tác và có bản lĩnh để chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2017 – 2022.

                                                      

BCH CĐCS TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

Souter, in a dissent my homework help joined by justices antoninscalia and clarence thomas, warned that the decision could prove costly for districts.